התארגנות יחידים לכדי קבוצת רכישה הפכה בעשרות השנים האחרונות לתופעה פופולארית יותר ויותר. מעבר למחירים אטרקטיביים כתוצאה מעלייה ברווח היזמי, רכישה משותפת של קרקע לשם בניית מגורים מביאה עימה הנחות משמעותיות במיסים מתוקף החוק. עד כה, קבוצות רכישה נהנו מתשלום מופחת של מס הרכישה ותשלום מופחת של המע"מ. לאחרונה, בית המשפט העליון פסק הטבת מס נוספת בעלת משקל רב יותר מהטבות מס אלו.

קבוצת רכישה בניהול קבוצת מנוס

 

מס רכישה של קבוצות רכישה

 

בעסקת מכירה קלאסית מקבלן, הן הקבלן משלם מס רכישה עבור הקרקע והן הדייר משלם מס רכישה עבור רכישת הדירה. לעומת זאת, במצב של קבוצות רכישה, הקבלן אינו משלם מס רכישה מאחר והוא אינו רכש את הקרקg בפועל – אלא קבוצת הרכישה, בעוד היחיד בקבוצת הרכישה חייב רק במס רכישה של 5% על הקרקע אך אינו חייב במס רכישה עבור עסקת הבנייה.

 

מס ערך מוסך של קבוצות רכישה

 

לפי חוק מס ערך מוסף, קבלן המוכר דירת מגורים כמוצר מוגמר, חייב במע"מ על העסקה המלאה הכוללת את מחיר הקרקע, הרווח היזמי, שיווי שירותי הבנייה וכל תמורה אחרת הכלולה במחיר הדירה. לעומת זאת, בקבוצת רכישה הקרקע נמכרת לרוב על ידי אדם שאינו עונה להגדרת "עוסק" וכן גם רוכש הדירה אינו עונה להגדרת "עוסק". לפיכך, מכירת הקרקע אינה חייבת במע"מ ורק שירותי הבנייה יהיו חייבים במע"מ. החיסכון מגיע ל 16.5% מהתמורה על מרכיב הקרקע.

קבוצות רכישה

 

פטור מהיטל השבחה עבור קבוצות רכישה

 

בנוסף להטבות מס אלו, יתכן כי לאחרונה נפתחה הזדמנות ליתרון מיסוי נוסף. בפס"ד חמאיסי, בית המשפט העליון החליט הפטור מהיטל השבחה יינתן לא רק לדירת מגורים קיימת, אלא גם לדירת מגורים חדשה "הנבנית" על קרקע בתולה. לא ברור עדיין אם תקדים זה יחול גם על מקרים בהם יש מספר בעלים המחזיקים בחלקה משותפת אחת כפי שקורה בקבוצות רכישה. אם כן הדבר, זה אומר כי כל אחד מהבעלים יהיה זכאי לפטור מהיטל השבחה עבור הדירה שיבנה.

השאלה בדבר האם גם כל יחיד בקבוצת רכישה זכאי לפטור ממס השבחה נשארת פתוחה. בערעור של זהבה גור ויהודה גור נ' משנת 2008, פוצלה חלקה בשטח גדול לתתי חלקות רבים. אחד מן הבעלים של אחת החלקות ביקש פטור מתשלום מס השבחה. הוועדה המקומית בפתח תקווה דחתה את בקשתו וקבעה כי פטור מס השבחה יינתן רק פעם אחת עבור החלקה כולה. אולם לאחר ערעור לבית המשפט השלום, נדחתה קביעת הוועדה וקבע כי יש להעניק את הפטור לכל אחד מבעלי הזכויות בחלקה. על אף שמדובר בפסק דין של בית משפט השלום ואף על פי שיוגש כנראה ערעור נוסף על פסק דין זה, יש בתקדים זה בכדי לתת ככל הנראה יתרון של הטבת מס נוספת עבור חברי קבוצת רכישה. הפטור עשוי לחול על כך אחד ואחד מחברי קבוצות הרכישה ובכל להביא להקטנה  נוספת ומשמעותית במיסים של קבוצת הרכישה.