* מפרט זה הינו כללי ומותאם לכל פרויקט תמ"א 38 לגופו לפי דרישות ואילוצים שונים.

כללי

1. כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי התקן הישראלי כאשר יש כזה.

2. בכל המקומות בהם מצוין (או ש”ע) (שווה ערך) הבחירה היא בידי הקבלן.

3. בחירת גוונים סופיים תעשה ע”י האדריכל ובכפוף למפרט.

פיתוח שטח

א.1 ריצופים וחיפויים
א.1.1 שבילי הגישה לכניסות ירוצפו באבן טבעית. האבן תהיה מעובדת בעיבוד עדין מסוג מסמסם
סידור האבנים עפ”י תוכנית אדריכלית.
א.2.1 כל המדרגות במעברים המשותפים יהיו מבטון טרומי תוצרת אקרשטיין או ש”ע.
א.3.1 גדרות החלקה יצופו באבן טבעית בעיבוד מסוג תלטיש ויחופו בקופינג אבן טבעית בעובי
50 מ”מ בעיבוד מוטבה.
א.4.1 כל ריצופי אבן יונחו על משטח בטון הכולל רשת זיון ומגלוונת.
א.5.1 עובי מינימאלי לריצוף באבן יהיה 40 מ”מ.

א.2 תאורה
א.2.1 תאורה משוקעת עם חיפוי על ראשי הברגים בקיר ליד כל מהלך מדרגות חיצוני.
א.2.2 מעל הכניסות לבנין יותקן שילוט מואר תיקני המציין את כתובת הבנין.

א.3 גינון
א.1.3 כל השטחים המיועדים לגינון עפ”י תכנית פיתוח שטח ימולאו באדמת גן מטיב מאושר בעומק
מינימאלי של 40 ס”מ (לרבות מעל גג החניון).
א.2.3 ביצוע עבודות הגינון יעשה עפ”י תכנית גינון ושתילה שתוכנן ע”י האדריכל.
העצים אשר ישתלו יהיו עצים בוגרים.
א.3.3 בכל אזורי הגינון תונח תשתית של מערכת השקיה הכוללת צנרת מתאימה, ממטרות,
טפטפות ומתזים. המערכת תהיה מבוקרת באמצעות מחשב.

א.4 מעקות ומאחזי יד
א.1.4 מעקה חדר מדרגות ו/ או מאחזי היד יהיו מברזל מגלוון צבוע בשלוש שכבות צבע למתכת עפ”י
בחירת האדריכל.
א.2.4 מעקות המרפסות יהיו מברזל מגלוות צבוע בשלוש שכבות צבע למתכת עפ”י בחירת האדריכל.
א.3.4 מעקות זכוכית יהיו מזכוכית מחוסמת דו שכבתית עפ”י התקן.

חניה, לובי, חדרי מדרגות ומעליות

ב.1 כניסה
ב.1.1 ריצוף: פירוק ריצוף קיים. התקנת ריצוף מסוג «טרצו” או גרניט פורצלן, מונע החלקה עם
עמידות חיכוך גבוה, של נגב קרמיקה או ש”ע, עפ”י בחירת האדריכל בעלות של עד
60 ₪ / למ”ר.
ב.2.1 חיפוי קירות הלובי עד גובה 1.05 מ) באבן שיש או גרניט פורצלן תוצרת (נגב קרמיקה)
או ש”ע בעלות של עד 60 ₪ / מ”ר.
ב.3.1 וויטרינה: פרופילי אלומיניום של חב) קליל מדגם 2200, בשילוב מתכת. גמר עפ”י בחירת
האדריכל. זכוכית רב שכבתית 6 מ”מ (מיגונית).
ב.4.1 דלת הכניסה מפרופילי אלומיניום של חב) קליל מדגם 2200 בשילוב זכוכית או ש”ע בכניסה,
עם זיגוג 6 מ"מ מיגונית ומנעול בטחון חשמלי (קודנית).
ב.5.1 תאורה: מערכת תאורה אוטומטית להארת הכניסה מגופי תאורה מסוג PL בשילוב תאורה
דקורטיבית בכניסה למעלית.
ב.6.1 בחזית הוויטרינה יותקנו תיבות דואר דו צידיות.
ב.7.1 איטום סדקים קיימים למניעת רטיבות.

ב.2 חדרי מדרגות
ב.1.2 חידוש כללי של חדרי מדרגות עפ”י מפרט אדריכלי.
ב.2.2 חיבור חדר המדרגות הקיים אל המעלית והפודסטים החדשים.
ב.3.2 צביעת חדר מדרגות בצבע מסוג סופר- קריל של טמבור או ש”ע.
ב.4.2 תאורה: החלפת כל המפסקים וגופי התאורה. יעשה שימוש בתאורה מסוג PL.

ב.3 מעליות
ב.1.3 מעלית תקנית בגודל 4-6 נוסעים בגמר ציפוי נירוסטה.
ב.2.3 פיקוד למעלית הכולל מעלית שבת.
ב.3.3 עין פוטו-אלקטרית לביטחון הנוסעים.
ב.4.3 מעקה נירוסטה עגולה.
ב.5.3 מפתח כבאים.
ב.6.3 ריצוף קרמיקה עפ”י בחירת האדריכל.

ב.4 חניה
ב.1.4 חניון על קרקעי יתוכנן עפ”י הנחיות יועץ תנועה.

הרחבת הדירות

ג.1.1 שלד המבנה
ג.1.2 כל הבטונים ליציקות השונות יהיו ממפעל מאושר והקבלן לא יבצע יציקות באמצעות בטון
שהוכן בשטח.
ג.1.3 יציקת יסודות, קירות, רצפות, עמודים ותקרות, תעשה עם משאבה בלבד.
ג.1.4 יציקת הקירות תעשה באמצעות לבידים (דיקטים) חדשים.
ג.1.5 הקבלן יצבע החלקה במלג) של כל התקרות / רצפות לאחר היציקה לשביעת רצון המפקח.
ג.1.6 כל הברזלים אשר דרושים לביצוע העבודות יהיו ממחסן מאושר בתו התקן.
ג.1.7 יציקת כל העמודים בכל אחד מהמפלסים תבוא בפעם אחת לכל מפלס.
ג.1.8 לפני כל יציקה של אלמנט מבטון יקבל הקבלן אישורים כדלקמן: אישור יועץ הקרקע, אישור
המהנדס צורך יציקת תקרות ורצפות ואישור המפקח בכל יתר היציקות לרבות עמודים
וחגורות.
ג.1.9 הקבלן יספק את כל אביזרי הממ”ד מתוצרת רב בריח ו / או פלרד לרבות דלתות ממ”ד,
חלון ממ”ד, צינורות אוורור, בהתאם לתוכניות ולתקן מאושרות ע”י פיקוד העורף.

ג.2 איטום ובידוד
ג.1.2 כאשר חיפוי האבן המתוכנן להיות מקובע ע”י ווים (שיטה יבשה) יש לאטום את הקיר עם
חומר משחתי ביטומני מושבח בפולימרים ומיושם בקר כדוגמת (מסטיגום ספריי) או ש”ע.
ג.2.2 בידוד ע”י התזת פוליאוריטן מוקצף בשתי שכבות על שכבת האיטום.
ג.3.2 איטום חניה ראה ב. 3.4.
ג.4.2 איטום הגג (החדש): יריעות ביטומניות 5 מ”מ עפ”י ת”י 1430/3.
ג.5.2 חיפוי ואיטום כל תפרי ההתפשטות בקירות המבנה ע”פ דרישת מהנדס.

ג.3 גמר חוץ
ג.1.3 שיפוץ חזית הבית המשותף כולל כל הקירות החיצוניים בהתאם לתוכנית האדריכלית.
העבודה תכלול, טיפול בבטונים פגומים והסרת חלקים רופפים במידה ויהיו. חזיתות ההרחבות
יצופו באבן טבעית עפ”י בחירת האדריכל ובעיבוד התואמים את האבן הקיימת.
ג.2.3 כל אדני החלונות יהיו באבן טבעית בעיבוד מסוג מוטבה.
ג.3.3 פרטי אבן נוספים יהיו עפ”י תכנית פרטי אבן שיסופקו ע”י האדריכל.
ג.4.3 כייחול האבנים יעשה עפ”י מפרט אדריכלי.
ג.5.3 חשמל: צנרת וקופסאות לנק) מאור ימוקמו במרכז התקרה של כל אחד מהחללים לרבות ה
מרפסות עפ”י תכנית חשמל ותאורה.
ג.6.3 חזיתות הגמלון יצופו באבן תואמת, עפ”י תכנית אדריכלית.

ג.4 תשתית
ג.1.4 חשמל: צנרת וקופסאות לנ) מאור ימוקמו במרכז התקרה של כל אחד מהחללים עפ”י תכנית
חשמל ותאורה.
ג.2.4 חידוש מערכת החשמל והתאורה המרכזית בבניין. הכל בהתאם להנחיות יועץ החשמל ולפי
שק”ד הבלעדי של האדריכל ויועץ החשמל ככל שיידרש כן.
ג.3.4 מים: החלפת כל צנרת המשותפת מהקו העירוני ועד לקו הבניין בלבד עפ”י הנחיית יועץ
אינסטלציה.
ג.4.4 ביוב: החלפה / שיפוץ כל המערכת המשותפת מהקו העירוני ועד לקו הבניין.
ג.5.4 עפ”י הנחיית יועץ אינסטלציה ככל שיידרש ולשק”ד בלעדי של אדריכל.
ג.6.4 מים חמים: התקנת / העתקת קולטי שמש ודוד בנפח 150 ליטר חדשים על הגג החדש
עפ”י הצורך.
ג.7.4 העתקת מבנה לריכוז אשפה ע”פ הנחיית עיריית ירושלים.
ג.8.4 התקנת / העתקת צובר גז מרכזי לשימוש דירות קיימות כפוף לאישור היועצים וחב) הגז.
ג.9.4 בהתקנת מערכת ניקוז מי גשם חדשה על חזית הבניין.

ג.5 גמר פנים
ג.1.5 צבע: צבע לבן המתאים לקירות החדשים עפ”י מפרט של טמבור או ש”ע.
ג.2.5 חלונות: מאלומיניום של חברת קליל מדגם 4500 (צבוע) עם זכוכית בידוד / 4 מ”מ.
ג.3.5 דלת יציאה למרפסת חדשה תהיה מאלומיניום 180/240 של חב) קליל מדגם 7500 או ש”ע,
גוון עפ”י בחירת האדריכל.
ג.4.5 ריצוף: השלמת ריצוף טרצו או אפשרות לבחירה משתי דוגמאות מסוגגרניט פורצלן של נגב
קרמיקה 33 או ש”ע. קיימת אפשרות לקבלת זיכוי בקנייה של ריצוף שונה במידות 45X45,
50X50 באותה חברה.
ג.5.5 יותקן ניקוז עבור מרפסות, לא תותר שפיכה חופשית.

שונות

ד.1 מקלטים
ד.1.1 צביעת המקלטים, התקנת תאורה חדשה וניקיון יסודי.

ד.2 מערכת לחיזוק המבנה
ד.1.2 חיזוק הבניין בפני רעידות אדמה, בהתאם להיתר בניה שיוצא על ידי עיריית ירושלים, ועל פי
תוכניות שיוכנו על ידי מהנדס הבניין ותחת פיקוחו והוראותיו והבתאם לתקן 2413.
ד.2.2 מערכת החיזוק החיצוני תהייה בחומרי גלם תואמים לאלו של חזיתות הבניין וישולבו בתכנון
המחודש של חזיתות הבניין.