שלבים בביצוע פרויקט תמ"א 38

קבוצת מנוס, חברה העוסקת בהתחדשות עירונית בירושלים, יוזמת ומקדמת בהצלחה פרויקטים שונים, ביניהם פרויקטים של תמ"א 38. קידום פרויקטים בבנייה, ובכלל זאת פרויקטים של תמ"א 38 לחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה, הנה משימה מורכבת אשר מצריכה ידע וניסיון רבים בכדי להבטיח את ההוצאה לפועל של הפרויקט תוך עמידה בכל היעדים שהוגדרו, וסיומו עם מסירת המפתחות לדיירים.

להלן שלבי ביצוע פרויקט תמ"א 38:

שלב לו"ז לו"ז מצטבר
ישיבת ייעוץ, לימוד ואפיון מול נציגות הבית נקודת מוצא 0
הכנת תכנית ראשונה ומפרט טכני בסיסי לאישור ראשוני
של נציגות הבית לצורכי מו"מ
30 יום 30 יום
הגהה ותיקון הערות לתכנית מוצעת ולמפרט טכני 15 יום 45 יום
כינוס אסיפה כללית לאישור עקרוני של הפרויקט 15 יום 60 יום
מינוי וועד פעולה מייצג לצרכי גיבוש פרטי ההסכם 15 יום 75 יום
מינוי עו"ד מייצג מטעם הדיירים לצרכי גיבוש הסכם 15 יום 90 יום
גיבוש טיוטת הסכם מפורט בין הדיירים 90 יום 180 יום
הגהות דיירים על הטיוטא וגיבוש נוסח לחתימה 30 יום 210 יום
חתימת הסכם עם כל אחד מיחידי הבעלים 15 יום 225 יום
תכנון אדריכלי מפורט לצרכי פתיחת תיק רישוי 90 יום 315 יום
קבלת היתר בניה 180 יום 495 יום
ביצוע עבודות בנייה 548 יום 1043 יום
קבלת טופס 4 לגמר פרויקט 90 יום 1133 יום
רישום חדש של הבית המשותף    
מצטבר 37-42
חודשים מהפגישה ראשונה!