שלבים בביצוע פרויקט תמ"א 38

קבוצת מנוס, חברה העוסקת בהתחדשות עירונית בירושלים, יוזמת ומקדמת בהצלחה פרויקטים שונים, ביניהם פרויקטים של תמ"א 38. קידום פרויקטים בבנייה, ובכלל זאת פרויקטים של תמ"א 38 לחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה, הנה משימה מורכבת אשר מצריכה ידע וניסיון רבים בכדי להבטיח את ההוצאה לפועל של הפרויקט תוך עמידה בכל היעדים שהוגדרו, וסיומו עם מסירת המפתחות לדיירים.

להלן שלבי ביצוע פרויקט תמ"א 38:

שלבלו"זלו"ז מצטבר
ישיבת ייעוץ, לימוד ואפיון מול נציגות הביתנקודת מוצא0
הכנת תכנית ראשונה ומפרט טכני בסיסי לאישור ראשוני
של נציגות הבית לצורכי מו"מ
30 יום30 יום
הגהה ותיקון הערות לתכנית מוצעת ולמפרט טכני15 יום45 יום
כינוס אסיפה כללית לאישור עקרוני של הפרויקט15 יום60 יום
מינוי וועד פעולה מייצג לצרכי גיבוש פרטי ההסכם15 יום75 יום
מינוי עו"ד מייצג מטעם הדיירים לצרכי גיבוש הסכם15 יום90 יום
גיבוש טיוטת הסכם מפורט בין הדיירים90 יום180 יום
הגהות דיירים על הטיוטא וגיבוש נוסח לחתימה30 יום210 יום
חתימת הסכם עם כל אחד מיחידי הבעלים15 יום225 יום
תכנון אדריכלי מפורט לצרכי פתיחת תיק רישוי90 יום315 יום
קבלת היתר בניה180 יום495 יום
ביצוע עבודות בנייה548 יום1043 יום
קבלת טופס 4 לגמר פרויקט90 יום1133 יום
רישום חדש של הבית המשותף  
מצטבר37-42
חודשים מהפגישה ראשונה!