פרויקטים נבחרים בירושלים

בית חדש, מרווח וגדול יותר.

מדד התחדשות עירוניתפינוי בינוי הוא תהליך ייחודי באמצעותו נהנים הדיירים מבית חדש ומרווח מבלי לעבור מהשכונה האהובה והמוכרת.
קבוצת מנוס, חברת התחדשות עירונית, מנהלת בשם הדיירים את המכרזים מול מגוון הגורמים המקצועיים ומעניקה לדיירים ראש שקט מבלי להיכנס להוצאות כספיות. והתוצאה: בית חדש, גדול יותר, מרווח יותר, מטבח חדש, מרפסת נוף, מעלית, לובי מפואר וגינה מטופחת וכן העלאת שווי הנכס בעשרות אחוזים.

פינוי בינוי הינו הטרנד החם של עולם הבניה בישראל. מצוקת הדיור בירושלים הנובעת באופן ישיר ממחסור בקרקע זמינה לבניה בשטחי העיר הפכה את נושא הפינוי בינוי לתחום המחר בנדל"ן. הפתרון הוא החלפת בנייני מגורים ישנים עם תשתיות לא הולמות במבני מגורים חדשניים עם תשתיות ביוב, מים, חשמל ותקשורת מתקדמות וחיזוק המבנים נגד רעידות אדמה.

 

שלבי ביצוע בדרך לפרוייקט פינוי בינוי

1

משא ומתן

עד 6 חודשים

 • הצגת הצעה ראשונה לנציגות הדיירים לצרכי מו"מ.
 • מינוי וועד פעולה על ידי האסיפה הכללית בבנין לצרכי ניהול מו"מ לא מחייב מול היזם.
 • מינוי עו"ד מטעם הדיירים במימון מלא של היזם – יובהר כי הבחירה היא של הדיירים והיזם רק גורם מממן בנדון.
 • קביעת מפרט טכני מפורט על ידי נציגות הדיירים ואישור תכניות תמורה לכל דירה.
 • הגשת טיוטת חוזה מפורטת לאישור הדיירים.
 • חתימת חוזה בין היזם לכל אחד מהדיירים – יודגש כי מדובר בחוזה אחיד לכלל הדיירים.

 

 

 

 

2

אדריכלות ותכנון

24-30 חודשים מיום חתימת ההסכם

 • הכרזה על מתחם פינוי בינוי ממשרד השיכון.
 • גיבוש תכנון מפורט עם הדיירים.
 • הכנת תכניות מפורטות להגשה לרבות תכניות.
 • קונסטרוקציה, תנועה ועוד.
 • אישור תב"ע.
 • הגשת בקשה להיתר.
 • היתר.

 

 

 

 

 

3

פינוי בינוי והקמה

18-24 חודשים מיום תחילת העבודה

 • פינוי לדירה זמנית בליווי אישי של עובדי החברה.
 • הובלת התכולה על חשבון החברה.
 • הריסת הדירות הקיימות.
 • יסודות ושלד חדשים.
 • תשתיות חשמל מים וביוב.
 • עבודות פנים.
 • עבודות גמר לרבות עיצוב פנים.
 • טופס 4.
 • שיוי רישום צו הבית המשותף והצמדת השטחים החדשים לבעלי הדירות הקיימות.
 • אכלוס.

 

 

 

 

 

קידום פרויקטי פינוי בינוי על ידי קבוצת מנוס כולל:

 • ליווי מול הרשות המקומית.
 • ליווי וניהול המערך המשפטי.
 • ליווי וניהול תכנוני אדריכלי.
 • ליווי אסטרטגי פיננסי.
 • ניהול כל גורמי המקצוע.
 • הוצאות מכרזים לקבלנים.
 • ביצוע הפרויקט.
 • ניהול שלב הפינוי ועד לחזרה לבית חדש ומשודרג.

קבוצת מנוס מעניקה לדיירים את היכולת לקבל את המקסימום לו הם זכאים בהתקשרות מול מגוון גורמים.

 

קבוצת מנוס – כי הבית הזה הוא שלי

ManosICON-TMA38p