Project Description

קבוצת רכישה רמות הירוקה כוללת 153 יחידות דירות. הפרויקט נמצא בשלבי עבודות בניה בפועל. עד כה הסתיימו עבודות השלד. רמות הירוקה היא שכונה ירושלמית לצעירים בכניסה לרמות. לגור במרכז העיר וליהנות מנוף כפרי.