Project Description

פרויקט יוקרתי זה אשר יזמה וניהלה קבוצת מנוס עד לסיומו המוצלח, ממוקם במרכז שכונת קטמון הישנה. הפרויקט כלל תכנון פנימי וחיצוני מחודש והרחבה של הבניין ובכלל זאת קומת הכניסה אשר סביבה עוצבה חצר חדשה ומטופחת. כל הדירות בבניין זכו לתוספת מרפסות מרווחות לכל הדירות בבניין. הדירות בבניין זכו לתוספת מרפסות חדשות ומרווחות.