Project Description

בשונה מפרויקטים באתרים אחרים, בפרויקט זה ניתן יהיה לבצע תהליך של בינוי תחילה, ללא פינוי הדיירים מדירותיהם עד להעברתם לדירה החדשה.
הודות לתכנית אדריכלית ייחודית, הדיירים יהנו בסיום הפרויקט מעלייה משמעותית באיכות החיים ובשווי הנכסים שברשותם.
במתחם כיום 80 יחידות דיור. בסיום הפרויקט עתיד לכלול המתחם 240 יחידות דיור.