Project Description

בלב שכונת המגורים רמת אשכול, אשר נחשבת כיום לאחת השכונות היוקרתיות בירושלים, שוכן לו פרויקט ים סוף 5 של קבוצת מנוס.
פרויקט תמ"א 38 זה אשר נמצא כבר בשלבי הבנייה יכלול החלפה של תשתיות המים והביוב והוספת שתי קומות לבניין.