Project Description

פרויקט תמ"א 38 זה יכלול החלפה של תשתיות המים והביוב, חיזוק הבית נגד רעידות אדמה, תוספת שטח לכל דירה בצורת חדר ומרפסת חדשים. כמו כן, לבניין יתווספו שתי קומות חדשות. העבודות יתבצעו תוך עמידה בתקני הבנייה המחמירים ביותר.