Project Description

עסקת פינוי בינוי הכוללת הריסת הבניינים הישנים והקמת בנייני קומות חדשים ומודרניים, הבניינים החדשים יבנו מעל חניון תת קרקעי בתכנון מיטבי, הכולל פיתוח סביבתי ונופי מלא לרווחת הדיירים . מספרי הקומות ומס' יחידות הדיור ייקבע במהלך אישור התוכניות ע"י גורמי הרישוי והתכנון.