Project Description

בית חדש במקום הבית הישן זה לא חלום. זוהי מציאות במתחם ברזיל בשכונת קריית היובל בירושלים בו מוקמת "מיני שכונה".
קבוצת מנוס מקדמת עבור ובשם הדיירים את מגוון התהליכים הנדרשים מול הגורמים המקצועיים, ביניהם עורכי דין, אדריכלים, מהנדסים, חברות תשתיות, חברות ביצוע.