לאחר מילוי הטופס לחצו כאן למעבר לשלב התשלום של דמי ההרשמה