הר‭ ‬יונה‭ ‬הירוקה – הקריה החרדית‬‬‬‬  /הר‭ ‬יונה‭ ‬הירוקה, נצרת‭ ‬עילית

לפרטים נוספים
קטלוג מנוס ללא שנה
לקטלוג המלא

מיקום הפרוייקט

 • הר יונה, נצרת עילית

שלבי התקדמות

 • זכייה במכרז
 • רכישת קרקע
 • שיווק
 • תכנון
 • החלטת וועדה
 • היתר בנייה
 • עבודות חפירה וביסוס
 • עבודות שלד
 • גמר
 • מסירת מפתח

הצוות שלכם בפרויקט

ראובן שלם
ראובן שלם 
מנהל פרויקטים
דוד בן דיין
דוד בן דיין 
מנהל תיאום תכנון
נסים טובלי
נסים טובלימנהל שיווק
מנהל תיאום תכנון וקשרי לקוחות