גילה הירוקה, ירושלים  /גילה הירוקה, ירושלים

מיקום הפרוייקט

  • גילה הירוקה

שלבי התקדמות

  • שיווק
  • רכישת קרקע
  • תכנון
  • החלטת וועדה
  • היתר בנייה
  • עבודות חפירה וביסוס
  • עבודות שלד
  • גמר
  • מסירת מפתח

הצוות שלכם בפרויקט

נסים טובלי
נסים טובלי 
מנהל תיאום תכנון וקשרי לקוחות
ראובן שלם 
מנהל פרויקטים
עדינה מנליס 
מנהלת אדמיניסטרטיבית.
B.A במנהל עסקים ושיווק טכנולוגי.