רוח קיימות ובניה ירוקה

קבוצת מנוס מחויבת לגישת הקיימות המשלבת סביבה וחברה תוך ראיית צרכי הדורות הבאים, לצד נושאים כלכליים עסקיים.
הקבוצה אחראית לנושאים סביבתיים וחברתיים.
הקבוצה מחויבת לפיתוח סביבת חיי הדיירים ברוח ערכי הקיימות והבניה הירוקה והידידותית לסביבה.